Inwestorzy mieli zapewnić Rafako finansowanie w formie pożyczki, obligacji lub innego instrumentu, do kwoty 31 mln zł. Środki miały zostać przeznaczone na potrzeby rozwojowe spółki. PBG w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited — akcjonariusze Rafako — złożyli oświadczenie o braku zamiaru skorzystania z prawa objęcia akcji Rafako nowej emisji.

Decyzja o realizacji potencjalnej transakcji będzie uzależniona od spełnienia się szeregu czynników prawnych oraz biznesowych, które zostaną szczegółowo ustalone na dalszym etapie rozmów, w tym m.in. Od wyników badania due diligence, możliwości zapewnienia adekwatnego poziomu finansowania oraz uzyskania stosownych zgód korporacyjnych. «PBG powzięło od administratora spółki zależnej email protection | cloudflare informację o wykreśleniu zastawu na rzecz Adaptorinvest Ltd. na należących do Multaros akcjach Rafako» — czytamy w komunikacie. Działająca w sektorze kosmicznym spółka zadebiutowała dziś na NewConnect. Na otwarciu kurs jej akcji wzrósł o 6 proc. Pierwsza połowa tygodnia na rynkach finansowych przebiega w dobrych nastrojach.

Stąd tak kluczowym jest, by Spółka miała szansę rywalizować o ich realizację – podsumowała prezes RAFAKO. Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją. Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. Nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR.

Inwestorzy mieli również zapewnić Rafako finansowanie w formie pożyczki, obligacji lub innego podobnego instrumentu do kwoty 31 mln zł. Środki miały zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby rozwojowe spółki. PBG i Multaros złożyły RAFAKO oświadczenia, w których każdy z podmiotów oświadczył z osobna iż, nie zamierza skorzystać z prawa objęcia akcji oraz nie zmierza wziąć udziału w subskrypcji prywatnej akcji RAFAKO serii J, niezależenie od ostatecznych warunków subskrypcji prywatnej. Ponadto, oba podmioty zrzekły się wszelkich uprawnień i roszczeń związanych z realizacją subskrypcji prywatnej. W konsekwencji, nie więcej niż 15,331,998 akcji nowej emisji zostanie zaoferowanych inwestorom w trybie oferty publicznej. Według wstępnych warunków, inwestorzy mieli również zapewnić Rafako finansowanie w formie pożyczki, obligacji lub innego podobnego instrumentu, do kwoty 31 mln zł.

Rafako podpisał o list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, zakładający kupno przez inwestora wszystkich akcji Rafako należących do PBG i funduszu Multaros. Według firmy, porozumienie w sprawie zwolnienia zastawu jest efektem działań konsekwentnie podejmowanych przez PBG odkąd spółka powzięła informację o jego ustanowieniu. Podkreślono wcześniej, że 5 października PBG zobowiązało zarząd Multarosa do niezwłocznego zniesienia zastawu, a w połowie października Adaprotinvest poinformował, że podejmuje działania nad przygotowaniem dokumentów stanowiących podstawę do wykreślenia zastawu.

SPÓŁKI

Wpis w rejestrze zastawów dokonany został 7 lutego 2013 roku, na podstawie złożonego w dniu 31 grudnia 2012 roku wniosku o wykreślenie zastawu, ze skutkiem na dzień 21 grudnia 2012 r., tj. Dzień złożenia oświadczenia przez Adaptorinvest Ltd., potwierdzającego zgodę na wygaśnięcie zastawu, podano w informacji. Agnieszka Wasilewska-Semail wskazała ponadto, że w II połowie 2015 r. Mogą pojawić się na rynku liczne kontrakty związane z core biznesem Spółki, czyli technologiami dla sektora energetycznego i przemysłowego. – Szereg czynników, w tym chociażby zaostrzające się normy ochrony środowiska, sprzyja rozwojowi rynków, na których obecne jest Grupa RAFAKO.

Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

PBG: Zapłata III, ostatniej raty Ceny za 100% udziałów w MULTAROS Trading Company Limited z siedzibą w Nikozji

Dalsze rozmowy Rafako chce prowadzić tylko z FIPP. Jak tłumaczy firma, powodem jest impas w procesie dotyczącym nabycia przez fundusz oraz Polimex akcji Rafako należących do PBG i Multaros oraz zapewnienia przez inwestorów finansowania. Rafako odstąpiło od wstępnych warunków umowy z Polimeksem Mostostal i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN. Inwestorzy mieli kupić akcje Rafako należące do PBG i Multaros, a także zapewnić Rafako 31 mln zł finansowania. Rafako zawarło list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, w zakresie potencjalnego nabycia 42,466 mln akcji spółki należących obecnie do PBG oraz Multaros Trading Company Limited — podało Rafako w komunikacie. Porozumienie zakłada także udzielenie spółce co najmniej 70 mln zł finansowania.

Wszystko przez spadek oczekiwań dotyczących jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych przez Fed przed końcem roku. Zarząd Rafako zamierza kontynuować rozmowy dotyczące procesu inwestorskiego indywidualnie z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. Kurs dolara zniżkuje dziś nawet do 4,25 zł. To poziom najniższy od 6 września, kiedy to złoty mocno słabł po zaskakująco mocnym cięciu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce będzie tym większa, im bardziej z obniżkami będą się spóźniały główne banki centralne, zwiększając ryzyko globalnej recesji – ocenia Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Podczas pierwszych minut środowej sesji akcje Medicalgorithmics drożały o ponad 6 proc.

Ready for Change? 13. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prezes raciborskiej Spółki podkreśla, że RAFAKO jest gotowe wyemitować maksymalną, przewidzianą uchwałą, liczbę akcji serii J, które po ich wyemitowaniu będą stanowić 18% podwyższonego kapitału akcyjnego Spółki. – Wzmocnienie bazy kapitałowej Spółki oraz uzyskanie nowych środków finansowych zniesie główną przeszkodę w pozyskiwaniu i realizacji kolejnych, atrakcyjnych kontraktów. Beneficjentami emisji akcji nowej emisji mogą stać się, więc staną się wszyscy akcjonariusze Spółki – dodała prezes RAFAKO. Wstępne ustalenia dotyczyły zakupu, poza zorganizowanym systemem obrotu, 7,67 mln akcji Rafako od PBG oraz 34,8 mln akcji od bundesbank spodziewa się recesji technicznej w niemieckiej.

Multaros Trading Company Ltd. (bezpośrednio, wraz z PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji) — skład portfela

Na wyobraźnię inwestorów podziałała kolejna umowa, tym razem zawarta z jednym z trzech największych dostawców rozwiązań technologicznych w obszarze kardiologii w USA. Przewiduje ona integrację systemu sztucznej inteligencji i oprogramowania diagnostycznego polskiej firmy z urządzeniem do monitoringu pracy serca partnera. Będzie to konsekwencja usunięcia z akcjonariatu rosyjskiego Gazpromu. Jego akcje przejmie jednak nie Orlen, a EuRoPol Gaz. Stosowana zgoda prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji już została wydana. Zarząd Rafako zamierza kontynuować rozmowy dotyczące procesu inwestorskiego indywidualnie z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN.

W upadłości układowej („PBG”) oraz Multaros Trading Company Limited („Multaros”) złożyły oświadczenie o braku zamiaru skorzystania z prawa objęcia akcji RAFAKO S.A. Tym samym, nie więcej niż 15,331,998 akcji nowej emisji zostanie zaoferowanych w trybie oferty publicznej. Podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 15, 331,998 akcji serii J, wyłączając jednocześnie w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy RAFAKO. Rafako odstąpiło od wstępnych warunków umowy z Polimeksem-Mostostal i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. Wstępne ustalenia dotyczyły zakupu, poza zorganizowanym systemem obrotu, 7,67 mln akcji Rafako od PBG i 34,8 mln akcji od Multaros Trading Company Limited.

Rafako odstąpiło od wstepnych warunków umowy z Polimeksem Mostostal i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. Dalsze rozmowy Rafako chce prowadzić tylko z funduszem. Aby RAFAKO mogło się dalej rozwijać, wykorzystując swój potencjał wzrostu, konieczne jest pozyskanie nowych środków finansowych. PBG oraz Multaros, jako akcjonariusze Spółki doskonale rozumieją te potrzeby – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO. Wstępne ustalenia dotyczyły zakupu, poza zorganizowanym systemem obrotu, 7,67 mln akcji Rafako od PBG praz 34,8 mln akcji od reinwestowanie zysków na rynku forex. Rafako może mieć wkrótce  nowego właściciela!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *